časovi srpskog onlajn, akademska srpska asocijacija

Prednosti učenja srpskog jezika na daljinu

Načini učenja srpskog jezika
07 jun 2020

učenje srpskog na daljinu

Pre petanestak godina sam pojam “učenje na daljinu” nije imao previše bitno značenje. Sa razvojem tehnologije menjao se i naš način života. Živimo u vremenu gde se pomoću jednog klika informacije prenose neverovatnom brzinom sa jednog kraja sveta na drugi. Razvitak tehnologije doprineo je razvoju i nastanku različitih platformi i aplikacija koje se koriste pri učenju na daljinu.

“Učenje na daljinu je proces u kojem predavači prezentuju određeni nastavni sadržaj primenom različitih metoda i oblika rada i korišćenjem informaciono komunikacionih tehnologija i na taj način učenicima obezbeđuju sakupljanje novih znanja.”

Učenje bilo kog jezika se može realizovati “onlajn” bez velikih poteškoća. Između predavača (nastavnika) i učenika komunikacija se odvija tako što se informacije prenose pomoću elektronskih medija. Mediji su samo pomoćno sredstvo. Bitna je sama komunikacija između učenika i nastavnika. Na nastavniku je da na što zanimljiviji način prenese gradivo učeniku. To se postiže korišćenjem različitih interaktivnih sadržaja koji su prilagođeni učenicima.

Učenje srpskog na daljinu preko aplikacije Skajp

Akademska srpska asocijacija realizovala je učenje srpskog jezika na daljinu preko aplikacije Skajp. To je počelo 2016. godine i traje i danas. ASA je jedina akreditovana organizacija koja se bavi učenjem srpskog jezika. Kroz naš program je prošlo više od 250 učenika. To su uglavnom ljudi iz dijaspore ili stranci koji imaju neke veze sa Srbijom i žele da nauče srpski jezik. Naši predavači koriste literaturu i knjige namenjene tim grupama i sami osmišljaju tok i sadržaj njihovih časova. Sadržaji za učenje su prilagođeni različitim nivoima. Bitno je da se jezik uči na zanimljiv način kroz lekcije koje sadrže slike i gramatiku. Tekstovi koji se koriste su jasni, jednostavni i sadrže informacije iz srpske istorije, kulture i tradicije. Važan je i odnos između predavača i učenika. Kada se uči onlajn, pitanja se postavljaju slobodnije i iz tih časova se rađaju mnoga prijateljstva. Uspeh onlajn učenja srpskog jezika se ogleda u tome što nastavu drže predavači koji pre svega vole svoj posao i trude se da ga rade najbolje što mogu.

učenje srpskog na daljinu, onlajn časovi, Akademska srpska asocijacija

Autor: Natalija Stanković, predavač Akademske srpske asocacije

Prijavite se putem sledeće veze i učite sa nama, Vidimo se!

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]