srpska zastava, učimo srpski onlajn

Srpsko-ruske veze

Učenje srpskog jezika
28 jan 2021

Zašto Rusi uče Srpski?

Predavanje srpskog jezika učenicima koji se prvi put sreću sa njim predstavlja izazov. Još veći je izazov predavati srpski jezik učenicima čiji je maternji jezik iz iste jezičke porodice kao i jezik koji uče.

Priča se priča da Rusi dolaze

Već nekoliko godina radim sa učenicima koji dolaze sa ruskog govornog područja. Najčešće pitanje koje mi ljudi postave je: „Zašto Rusi uče srpski jezik?“ Razlozi su raznovrsni – zbog posla, ljubavi prema Srbiji, prema kulturi ili nekoj osobi.Zašto Rusi uče srpski, Rusija, Akademska srpska asocijacija Mnogo Rusa voli da dolazi turistički u Srbiju, pa se neretko opredeljuju da kupe neki stambeni objekat, gde provode svoje slobodne dane, uživajući u čarima srpske kuhinje, prirode, običaja. Njihovi pokušaji da prilagode svoj način ponašanja i usvoje srpski jezik Srbima je neizmerno simpatičan, te ih stoga Srbi rado i brzo prihvataju, otkrivajući im tanane nijanse srpskog mentaliteta, one koje se pripadnicima drugih naroda uglavnom otkriju znatno kasnije.  Posebni momenti u međuljudskim odnosima Srba i Rusa su ljubavne veze. Ne postoji studentska razmena ili putovanje bilo kojeg tipa na kojem se nije desila bar jedna, a najčešće i više ljubavnih priča, koje se u više slučajeva završe međunarodnim brakom.

Da li Rusi lako uče srpski?

Sledeće pitanje koje često čujem je: „Da li je teško predavati srpski jezik Rusima? Verovatno ga nauče začas, s obzirom na to da su jezici slični.“ Ovo pitanje i konstatacija mogu imati dvostruk odgovor. Ruski i srpski jezik pripadaju istoj jezičkoj porodici. Stoga je dosta leksike i gramatičkih jedinica istovetno ili slično. Pri tome, imamo i isto pismo, ćirilicu, uz razliku u pojedinim glasovima. Iz tog razloga je bukvarska nastava svedena na upoznavanje različitosti koje postoje, ali to se savladava veoma brzo. Učiti srpski onlajn, Zašto Rusi uče srpski, Akademska srpska asocijacija

Učenici zatim prelaze na upoznavanje sa sledećim segmentima – imenskim i glagolskim kategorijama. Ruski jezik, kao i srpski, ima padeže, razlikuje muški, ženski i srednji rod, osnove mnogih glagola su iste. Zbog toga i apsolutni početnik u učenju srpskog jezika zna mnoge stvari koje su namenjene višem A1 nivou.

Ovo je, s jedne strane, prednost, a sa druge strane, može biti i zamka. Učenici se često vode znanjem maternjeg jezika i pokušavaju da primene gramatička pravila, nastavke za oblik, način građenja rečenica iz svog jezika na srpski jezik.

Nekada im to pomogne, ali često i odmogne, naročito u slučaju upotrebe „lažnih prijatelja

Nekada im to pomogne, ali često i odmogne, naročito u slučaju upotrebe „lažnih prijatelja“, tj. reči koje se pišu ili izgovaraju slično, ali znače nešto sasvim drugo (na primer: slovo u srpskom, što je na ruskom reč, život u srpskom, a u ruskom stomak itd.), što nekad može dovesti i do komičnih situacija (kao kod situacija kada određena reč na srpskom označava neku sasvim običnu stvar, a na ruskom psovku, i obrnuto). Prema tome, znatno je lakše raditi sa učenikom koji dolazi iz iste jezičke porodice, budući da ima određenu osnovu, ali isto tako treba uložiti trud da nauči da razmišlja samostalno na novom jeziku i oslobodi se nanosa iz svog maternjeg jezika.

 

Šta je to što sa učenicima sa ruskog govornog područja obrađujemo na časovima srpskog jezika?

 

Još jedno pitanje koje dobijam je:

Zašto Rusi uče srpski, Srbija, Akademska srpska asocijacija

„Šta je to što sa učenicima sa ruskog govornog područja obrađujemo na časovima srpskog jezika?“ Mogu reći da su ovi časovi veoma zanimljivi i interaktivni. Na njima se bavimo gramatičkim jedinicama koje obrađujemo kroz odgovarajuće i nivou znanja učenika prilagođene tekstove o kulturno-istorijskim odlikama srpskog naroda, o običajima, verovanjima, sportu, načinu života. Posebno je zanimljivo upoređivati svakodnevni način života Srba i Rusa, jer, bez obzira na to što i jedni i drugi pripadamo slovenskom narodu, ipak postoje određene razlike koje nas čine posebnima. Otud su teme poput odlaska na pijacu, kod lekara, auto-mehaničara, veterinara, muško-ženskih odnosa, proslave praznika, kupovine kuće i sl. veoma zanimljive svim učenicima. Ipak se jezik najbolje pamti i najviše zavoli kroz konkretne primere i upoznavanje sa narodom koji tim jezikom govori.

Na kraju, mogu zaključiti da je predavanje srpskog jezika učenicima čiji je maternji jezik ruski veoma izazovno i zanimljivo iskustvo. Iskustvo na osnovu koga se ostvaruje važan cilj – rasprostiranje srpskog jezika širom prostranstva na kojem se govori ruski jezik, prožimanje dveju bliskih i raznovrsnih slovenskih kultura, kao i upoređivanje srodnih jezika i odgovarajućih procesa koji se dešavaju prilikom jezičkog usvajanja.

Autor teksta: Isidora Jakšić Perović, predavač Akademske srpske asocijacije

Akademska srpska asocijacija je jedina akreditovana onlajn škola u Srbiji. Prijavite se putem linka i učite sa nama! Vidimo se na našem onlajn času srpskog jezika!

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]