Izveštaj 2018. – Onlajn učenje srpskog kao zavičajnog jezika 2018. godine

Onlajn učenje srpskog kao zavičajnog jezika 2018. godine

Akademska srpska asocijacija u saradnji sa Filozofski fakultetom i Visokom tehničkom školom  uspešno je realizovala projekat „Onlajn učenje srpskog kao zavičajnog jezika“ za učenike iz dijaspore.  Tokom projekta studenti Srbistike su držali časove polaznicima kursa iz celoga sveta. Projekat je realizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Projekat je trajao od 17. septembra 2018. do 9. decembra 2018. godine. Na projektu je učestovalo 20 studenata koji su radili sa 25 učenika. Učenici su bili uzrasta od 6 do 30 godina. Države iz kojih su naši učenici su: SAD, Južna Afrika, Nemačka, Australija, Makedonija, UAE, Kanada, Tunis, Danska, Norveška, Švajcarska, Austrija i Francuska.

Studenti Srbistike su prošli obuku iz oblasti Metodika nastave srpskog kao zavičajnog jezika koju je realizovala prof. dr Marina Janjić. Nakon obuke studenti dobili Sertifikat o stručnom usavršavanju u oblasti metodike nastave srpskog kao zavičajnog jezika.

LMS portal

U okviru ovog projekta studenti Visoke tehničke škole izradili su LMS portal za učenje srpskog kao zavičajnog jezika onlajn. Studenti-predavači su, pored Skajpa, koristili i LMS portal. Na LMS portalu su postavljali lekcije, kurseve, domaće zadatke, kvizove, kao i mnoge druge zanimljivosti koje su koristili u nastavi. Velika prednost koju pruža LMS portal je ocenjivanje predavača od strane učenika, kao i učenika od strane predavača, a u sve u cilju unapređivanja nastave.

Tim povodom na Filozofskom fakultetu  upriličena je svečanost na kojoj je dekan Natalija Jovanović uručila studentima sertifikate. Tamara Ćirić, predsednica udruženja ASA, upoznala je prisutne sa izuzetno pohvalnim rezultatima istraživanja koje je sprovedeno među srpskom dijasporom o ovom projektu. Važno je istaći da je ovo bila prva realizacija kursa srpskog jezika ASA za potomke srpskih iseljenika i da za njega postoji izuzetno interesovanje u svetu.

Više informacija možete naći u:

brošuri: Brošura – projekat 2018.

prezentacijama: Prezentacija – izveštaj o projektu 2018. godine, Prezentacija VTŠ

 

onlajn obuka za predavače, Tamara Ćirić, akademska srpska asocijacija    onlajn obuka za predavače, akademska srpska asocijacija    onlajn obuka za predavače, akademska srpska asocijacija    akademska srpska asocijacija

onlajn obuka za predavače, akademksa srpska asocijacija    onlajn obuka za predavače, akademska srpska asocijacija    onlajn obuka za predavače, akademska srpska asocijacija