Izveštaj 2019. – Onlajn učenje srpskog kao zavičajnog jezika 2019. godine

Onlajn učenje srpskog kao zavičajnog jezika 2019. godine

Projekat “Onlajn učenje srpskog kao zavičajnog jezika” Akademske srpske asocijacijeorganizovan je po drugi put zaredom u saradnji sa Filozofski fakultet u Nišu i Visokom tehničkom školom za učenike iz dijaspore.

Tokom projekta studenti Srbistike držali su časove polaznicima kursa iz celoga sveta. Tehničku podršku su im pružali studenti Visoke tehničke škole. Ove godine projekat je realizovan 1-1-1, što znači da je jedan učenik imao svog studenta-predavača sa kojim je učio srpski jezik i o srpskoj kulturi, istoriji i tradiciji.

Svi studenti-predavači i učenici imali su na raspolaganju po jednog studenta VTŠ u vidu tehničke podrške kako bi se otklanjali svi tehnički problemi i nesmetano realizovana nastava. Obuku studentima VTŠ strukovnih studija držao je prof. dr Slavimir Stošović. Projekat je realizovan  pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Projekat je trajao od 20. maja 2019. do 14. jula 2010. godine i na njemu je učestovalo 8 studenata Srbistike, 11 studenata VTŠ i 11 učenika iz dijaspore. Marina Janjić, profesor na Departmanu za srpski jezik, održala je obuku „Učenje srpskog jezika kao zavičajnog“ koja je trajala nedelju dana. Nakon obuke studenti dobili Sertifikat o stručnom usavršavanju u oblasti metodike nastave srpskog jezika kao zavičajnog. Na projektu učestovalo je 11 učenika u uzrastu od 7 do 14 godina. Države iz kojih su naši učenici jesu: SAD, Argentina, Francuska, Austrija, Kanada i Nemačka.

Udžbenički komplet „Srpski – jezik mog zavičaja“

U okviru ovog projekta napravljen je elektronski interaktivni udžbenički komplet „Srpski – jezik mog zavičaja“. Udžbenički komplet se sastoji iz tri udžbenika:

  1. „Kad si srećan!“ – udžbenik za početni nivo;
  2. „O, radosne vesti!“ – udžbenik za srenji nivo;
  3. „Podigni glas!“ – udžbenik za napredni nivo.

Udžbenici su urađeni za decu u uzrastu od 7 do 14 godina tako što su iskustva i praksa iskorišćeni za njihovu izradu. Pored materijala za vežbanje sadrže zvučne zapise datih tekstova i igrice pomoću kojih će učenici lakše savladati gradivo. Na taj način će učenici u dijaspori moći da unaprede/savladaju čitanje, pisanje, slušanje i govor. Ovakavi interaktivni udžbenici su prvi na srpskom tržištu i umnogome će olakšati učenje srpskog jezika. Jedinstveni su po tome što će učenici kroz ove priručnike upoznati kulturnu istoriju, srpske običaje i tradiciju.

Autori knjiga su prof. dr Marina Janjić, grafički dizajner Jefimija Kocić, asistent sa doktoratom sa Fakulteta umetnosti iz Niša i koordinator za tehničku podršku prof. dr Slavimir Stošović. Tekstove svih tri priručnika čitali su prof. dr Aleksandra Lončar Raičević i student Jovan Pavlović.

Nakon završenog kursa učenici i studenti su popunjavali upitnike o utiscima. Učenici su dobili Sertifikate o učešću na kursu, dok su studenti dobili pismo preporuke za učešće na projektu. Važno je istaći da je ovo bila treća realizacija kursa srpskog jezika koju organizuje Akademska srpska asocijacija za potomke srpskih iseljenika i da za njega postoji izuzetno interesovanje u svetu.

Više o projektu možete naći u brošuri: Brošura – projekat 2019.