Ko je to Baba Marta?

Istorija i kultura Srba kroz vekovePriprema prijemnog ispitaUčenje srpskog jezika
15 mar 2023
Tumačenje vremena  Primitivni čovek nije u potpunosti shvatao i nije mogao racionalno da objasni mnoge pojave koje su se javljale u prirodi, tako da je mnoge prirodne fenomene pripisivao nekoj višoj, njemu nepoznatoj sili. Ljudi su se trudili da umilostive tu silu, da je odobrovolje, prinoseći joj žrtve i izvodeći različite obrede, kako bi im vreme bilo bolje i kako...

Kako isplanirati svoje obaveze?

Priprema prijemnog ispita
09 feb 2022
Kako isplanirati svoje obaveze?   Kako isplanirati svoje obaveze? S obzirom na to da je februar najkraći mesec, ima i najmanje vremena za rad, učenje i druge mesečne obaveze. Da li manjak vremena može predstavljati problem prilikom ostvarenja tvojih ciljeva? Ne mora da bude ako dobro organizuješ svoje vreme. Da li praviš vremenske planove svojih obaveza? preuzeto sa de.pngtree.com Baš...