Znamenite Srpkinje koje su promenile svet

Difuzija kulturnih sadržaja
11 mar 2022
Znamenite Srpkinje koje su promenile svet   Znamenite Srpkinje koje su promenile svet - Nedavno je prošao Međunarodni dan žena, kod nas poznatiji kao Osmi mart. Zašto je ovaj dan toliko važan? Zato što je posvećen svim ženama i što slavi pobedu ljudskih prava i ravnopravnosti nad ugnjetavanjem i mizogenstvom. Naša zemlja odavno je poznata po hrabrim ženama koje su...

Tradicionalni kanadski specijaliteti na času srpskog

Difuzija kulturnih sadržajaUčenici iz dijaspore
01 jul 2021
Kanadski specijaliteti Tradicionalni kanadski specijaliteti na času srpskog su bili zanimljiva tema kojoj smo se posvetili. Na jednom od časova srpskog jezika sa našom učenicom iz Otave, Marinom Stojanovski, razgovarali smo malo o kulinarskim specijalitetima njene zemlje. Bio je to zanimljiv čas koji je predvodila sama Marina, dok je predavač uživao u primamljivosti kanadske hrane. Marina je, specijalno za čas...
na našim onlajn časovima srpskog jezika, akademska srpska asocijacija

Pesma dušu leči! Pesme na našim onlajn časovima srpskog jezika!

Difuzija kulturnih sadržajaNačini učenja srpskog jezikaUčenje srpskog jezika
22 apr 2021
Na našim onlajn časovima srpskog jezika učenici imaju mogućnost da, pored upoznavanja sa srpskim jezikom i njegovim gramatičkim odlikama, nauče dosta i o kulturi srpskog naroda. Kako bismo izbegli puko gramatiziranje, nastavne jedinice oblikujemo tako da budu ujedno zanimljive i korisne, i da obiluju kulturnim sadržajima. Jedan od načina da se onlajn nastava srpskog jezika učini zanimljivom jeste da na...
Dara iz Jasenovca, Akademska srpska asocijacija

Dara na onlajn času srpskog jezika

Difuzija kulturnih sadržajaIstorija i kultura Srba kroz vekoveNačini učenja srpskog jezikaUčenje srpskog jezika
26 feb 2021
Učeći srpski jezik, neizbežno je upoznati se sa kulturom naroda koji govori srpskim jezikom, sa istorijskim tokovima i tradicijom. Onlajn učenje srpskog jezika za svako od ovih područja nudi bogatstvo tema koje će proces učenja učiniti pristupačnijim, a časove dinamičnijim.   Burna istorija srpskog naroda Srpski narod ima burnu prošlost. Na mnoge istorijske činjenice se ponosi, obeležava značajne datume, a...
opanci, akademska srpska asocijacija

O srpskim suvenirima na našem onlajn času srpskog jezika

Difuzija kulturnih sadržaja
11 feb 2021
  Na našem onlajn času srpskog jezika često razgovaramo o raznim kulturološkim sadržajima.  Učenicima je to izuzetno zanimljivo i budi u njima želju da obiđu svoju domovinu. Nedavno sam od svoje učenice dobila pitanje – Koje suvenire mogu kupiti u Srbiji? Tako sam dobila ideju za sledeći čas, na kome smo razgovarale o srpskim suvenirima, gledale slike i uživale.  ...

Mlada Srbadija – onlajn čas srpskog – zvuci Srbije u Kanadi

Difuzija kulturnih sadržaja
29 okt 2020
Mlada Srbadija, onlajn čas srpskog Naša učenica Mia Galić živi u Vindzoru od rođenja. Vindzor je grad u Kanadi, a pripada pokrajini Ontario. Iako slabo govori srpski jezik, Mia odlično razume komunikaciju na srpskom. Priznaje nam da mnogo voli svoju zemlju porekla i da rado dolazi sa roditeljima da obiđe svoje rođake u Vojvodini i Bosni. Ona je član dva...
Vasko Popa, akademska srpska asocijacija

Igre Vaska Pope

Difuzija kulturnih sadržajaSrpska književnost kroz vekove
25 dec 2017
Književnost prve polovine 20. veka jeste bila ,,služavka revolucije” Vasko Popa i vreme pre njegovog stvaranja Književnost prve polovine 20. veka jeste bila ,,služavka revolucije”, jednosmerna u tematici i postupku, jer je politička stvarnost u to vreme bila imperativ i u književnoj literaturi. Kako je period NOB-a prošao, a ideološke stege popustile, tako se i književnost od pedesetih godina 20....
globalizacija, akademska srpska asocijacija

Globalizacija kulture: ZA ili PROTIV?

Difuzija kulturnih sadržaja
25 dec 2017
      Globalizacija je kompleksan proces ekonomskog, političkog, vojnog, tehnološkog, kulturnog i ekološkog povezivanja i umrežavanja čovečanstva u takozvano svetsko društvo. Svoj polet doživljava u 20. veku zahvaljujući razvoju multinacionalnog kapitalizma, sofisticirane tehnologije, informatičke revolucije, masovnih medija, učestalim migracijama svetskog stanovništva, doprinoseći razvijanju novih formi povezivanja ljudi i zemalja širom sveta. Većina stanovništva globalizaciju percipira prevashodno kao ekonomski proces,...
maske, akademska srpska asocijacija

Kultura u funkciji razvoja gradova

Difuzija kulturnih sadržaja
25 dec 2017
Kultura i grad Grad se kroz istoriju može prepoznati kao mesto gde se u najvećoj meri odlučivalo o razvojnim tokovima određenih društava, deševanja koja su se odvijala u gradovima neretko su određivala čitav tok društvenog kretanja. To je posledica koncentracije najvažnijih ekonomskih, političkih i kulturnih delatnosti u gradu kao mestu društvenog dinamizma i sociokulturnog pluralizma. Nije slučajno što je renesansa...
dirigovanje, akademska srpska asocijacija

Pravila dirigovanja i facijalni znaci

Difuzija kulturnih sadržajaPsihologija umetnosti
28 nov 2017
Dirigovanje i neverbalna komunikacija Dirigovanje je zasnovano na neverbalnoj komunikaciji između orkestra i dirigenta,  stoga procesu dirigovanja može se se dati i psihološko tumačenje, koje uključuje facijalnu i telesnu neverbalnu komunikaciju. Dirigent i orkestar komuniciraju neverbalnim znakovima, koji moraju biti rastumačeni. Facijalna komunikacija odvija se preko facijalnih amblema, znakova koji su dogovoreni pravilima dirigovanja, da bi mogli biti pravilno rastumačeni....